2018-06-26

Vissa webplatser:

Brandväggen stoppar vissa ip-nummer efter att man loggat in som administratör.

Felsökning pågår. Se till att era webplatser har senaste säkerhetspatcharna.

/Microbus