OBS! denna guiden gäller för dom som har beställt ett ActiveSync konto hos oss!

Installera MAPI connector

Om du redan har MAPI connector installerat så behöver du inte installera den på nytt.

För att installera MailEnables MAPI connector, ladda ner den HÄR

Scrolla längst ner på sidan och ladda ner den som heter MAPI Connector for Microsoft Outloook

När den är nedladdad, installera den då med standard inställningar. (Alltså bara klicka nästa, nästa, klar.)

 

Ansluta sig med Outlook

Om det är första gången du startar Outlook, då kommer frågan om du vill lägga till din e-post automatiskt, annars klickar du på Arkiv

 sedan Kontoinställningar

Klicka nu på Nytt…

Bocka i Annat och välj sedan MailEnable Server

Skriv in dina e-post uppgifter såhär

Email Adress: Din e-post adress
Password: Ditt lösenord
Server Adress: webmail.microbus.se
User Name: Din e-post adress igen
Your Name: Ditt namn
Description: Valfritt

bocka även i Enable advanced confuguration och ändra under fliken Outbound avbocka Use same settings as for mailbox connection.
Ändra nu från port 25 till 587

Visar exempel nedan som du kan jämföra med.

Nu är det bara att klicka OK och Nästa sedan starta om Outlook, sen är allt klart!