iPhone/iPad e-postinställningar

Nedanstående artikel beskriver hur du går tillväga för att konfigurera en e-postadress i din iPhone.

Konfigurera ett nytt POP3-konto i iPhone/iPad

Tryck på Inställningar

Tryck på E-post
Tryck på Konton
Tryck på Lägg till konto… >
Tryck på Annat

Tryck på Lägg till e-postkonto >

Fyll i ditt namn, e-postadress och lösenord. Beskrivning är valfritt. Tryck sedan på Nästa.

Tryck på POP. Gå sedan vidare nedåt till Server för inkommande e-post.

Under Server för inkommande e-post, ange webmail.microbus.se och din e-postadress med tillhörande lösenord.

Under Server för utgående e-post, ange webmail.microbus.se och din e-postadress med tillhörande lösenord. Tryck sedan på Spara.

Nu verifierar telefonen… Kan ibland ta upp till flera minuter. Du får sedan nedanstående fråga. Svara Ja. Samma fråga kan eventuellt dyka upp en gång till. Svara Ja i så fall.

Du hamnar sedan under Inställningar > E-post > Konton

Under konton, tryck på ditt e-postkonto;

Bläddra ned till Server för utgående e-post och tryck på SMTP webmail.microbus.se >

Tryck på webmail.microbus.se >

Se till att Serverport är 587. Jämför övriga parametrar med nedanstående bild. Användarnamn är din e-postadress. Lösenord är det du blivit tilldelade din e-postadress. Tryck sedan på Klar.

Klart!

Ditt konto är nu färdig konfigurerat för användning.

Starta Mailför att läsa och skriva e-post.