1. Surfa in på routerns ip adress 192.168.1.1 genom att använda sig av en webbläsare (exempel internet explorer, firefox eller chrome).

  1,1
 1. Skriv in följande login uppgifter.
  Username: admin
  Password: 1234
  Klicka sedan på login.
 1. På nästa ruta kan du välja att skriva in ett nytt lösenord istället för 1234
  Annars kan du bara klicka på skip.
 2. när du har loggar in så klicka du på Wizard.

 1. Följande ruta dyker upp där du bara kan klicka next.

 1. På nästa ruta ändra du till följande: vpi 8 och vci 35

 2. På nästa finns det möjlighet att ändra inställningar på ditt wifi. Så som nätverkets namn eller lösenordet.
  Klicka på next om du vill gå vidare.
 1. På nästa ruta klicka du close och konfigurationen är slutförd.